skip to Main Content

Al ruim 15 jaar ontwikkelt de afdeling R&D van Powerspex in eigen beheer simulatoren, op basis van jarenlange ervaring met implementatie van energieprocessen en mathematische modellen van een grote diversiteit aan installaties.

Deze simulatoren worden gebruikt binnen energiecentrales, warmtenetten en industrie, en hebben ook een grote waarde voor het opleiden van operators, om te leren hoe de installatie te bedrijven en te onderhouden.

Aanleiding voor de ontwikkeling is geweest het bekende fenomeen dat bij het opstarten van complexe installaties er altijd uitdagingen ontstaan door de hoeveelheid en de complexiteit van de hardware en software van de besturing. Als dit integraal ontworpen wordt kunnen veel van de problemen voorkomen worden en is men meer in control.

Het simulatiepakket PsxCad is in eigen beheer enorm doorontwikkeld, met standaard webservertechnologie, waardoor een complete DCS-installatie of HMI-PLC-installatie nagebootst kan worden, inclusief de diverse bedieningslocaties op afstand. Er zijn inmiddels meer dan 20 projecten gerealiseerd.

Binnen de thuismarkt van Powerspex, de energiemarkt, zijn diverse energiecentrales die een 1-op-1 trainingsimulator van Powerspex in gebruik hebben. Het doel van deze trainingsimulatoren is het trainen van operators, onderhoudspersoneel, nieuw personeel en overige medewerkers die direct te maken hebben met de kern van de bedrijfsvoering. Men werkt in een identieke omgeving als de eigen energiewacht of centrale besturingsruimte. Gedragingen van de installaties, de besturing en SCADA worden digitaal nagebootst. Men kan dus in een eigen omgeving getraind worden en allerlei scenario’s kunnen worden toegepast, iets dat nooit zou kunnen op de echte installatie.

Concreet levert dit op dat de gemiddelde storingsduur verkort wordt, en de levensduur van de installatie verlengd. Ook kunnen onverklaarbare situaties gesimuleerd worden en daardoor worden doorgrond en opgelost.

Op de lange termijn wordt kennis opgebouwd en geborgd over de installatie. Gezamenlijk is dit van grote waarde voor onze klanten en is de kostenbesparing die de simulator heeft gerealiseerd een veelvoud van de investering.

De klanten hebben een volledig training- en onderwijsprogramma ontwikkeld op basis van de simulatoren.

Ook wordt PsxCad bij onze projecten toegepast als geschikte tool om reeds in de ontwerpfase van projecten de functionaliteit te testen alvorens een werkelijke installatie te gaan bouwen. Hierdoor worden veel problemen tijdens inbedrijfstelling voorkomen, waardoor de doorlooptijd van engineering naar implementatie van de besturingen in de hardware aanzienlijk wordt verkort.

PsxCad is inmiddels ontwikkeld tot een ontwerp-programma waarin “werkende” installaties kunnen worden ontworpen. Het is een toolkit waarmee simulaties voor elke installatie kunnen worden gemaakt.

Met behulp van PsxCad ontwikkelen wij tegenwoordig simulatieproducten voor verschillende markten. Deze product-markt-combinaties worden onder de naam Powerbrix naar de markt gebracht.

De simulatieproducten zijn flexibel inzetbaar en kunnen van grote waarde zijn voor onze opdrachtgevers. Denk aan het doorgronden van de werking van installaties door een digitale tweeling, waardoor optimalisaties aan het licht komen die energiebesparing en gestructureerde onderhoudsplanning mogelijk maken. Doel van deze simulaties is om onze opdrachtgevers te helpen in hun kernactiviteiten met behulp van engineering, optimalisatie, training en opleiding.

Ga naar Powerbrix
Back To Top