skip to Main Content

Verlaag uw storingskosten en verleng de levensduur! Het doel van een trainingssimulator is het trainen van operators, onderhoudspersoneel, nieuw personeel en overige medewerkers van de energiewacht. Door adequate training met een virtuele installatie blijkt in de praktijk dat de gemiddelde storingsduur verkort wordt en de levensduur van de installatie verlengd. Dan praten we dus over kosten vele malen hoger dan de aanschaf van de trainingssimulator.

Powerspex sheet TrainingsimulatorDe trainingssimulator heeft tal van trainings- en stoormogelijkheden om de ervaring, handelingssnelheid en nauwkeurigheid te testen en te vergroten. De trainer heeft hierin een centrale rol, hij bepaalt de scenario’s en storingsmeldingen door deze zelf aan te maken.

De trainingssimulator is door de R&D-afdeling van Powerspex ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring met implementatie van energieprocessen en mathematische modellen van een grote diversiteit aan ketels. De trainingssimulatoren zijn in eigen beheer ontwikkeld met standaard webservertechnologie, waardoor een complete DCS-installatie of HMI-PLC-installatie nagebootst kan worden, inclusief de diverse bedieningslocaties op afstand.

Deze in eigen beheer ontwikkelde simulatorsoftware wordt ook bij onze projecten toegepast als geschikte tool om reeds in de ontwerpfase van projecten de functionaliteit te testen alvorens een werkelijke installatie te gaan bouwen. Hierdoor worden veel problemen tijdens inbedrijfstelling voorkomen. Hiermee wordt de doorlooptijd van engineering naar implementatie van de besturingen in de hardware aanzienlijk verkort.

Voor welke installaties?
In principe kan de simulator voor elke installatie gemaakt worden. De mogelijkheden waarover de trainer beschikt zijn onder te verdelen in “Scenario’s” en signaalstoringen in bedieningselementen, procesmodellen en hardwareonderdelen.

Scenario’s zijn voorgeprogrammeerde signaal-/tijdmodellen, waar vanuit een startprocesconditie en een bepaald procesverloop zich gaat ontwikkelen.

De Trainingssimulatoren kunnen door Powerspex geleverd worden in 3 gradaties:

1) ‘Standaard’ simulator
2) ‘Plausibele’ simulator
3) Eén op één trainingssimulator, die om o.a. de redenen van reële start- & stoptijden (niet te wijzigen) en ontwikkelkosten veelal niet aan de orde is.

De standaardsimulator bevat alle functionele componenten die noodzakelijk zijn om het gedrag van een installatie te leren. Echter, de processimulatie is niet gebaseerd op de installatie van de klant.

Verder is de operatorbediening gemaakt volgens onze eigen standaard. Hierdoor is de bediening ideaal, waardoor er geen verborgen fouten aanwezig zijn en altijd precies de status van de simulatie wordt weergegeven.

De plausibele simulator gaat een stap verder. Het werkelijke bedieningsscherm wordt zoveel mogelijk nagebouwd in de simulator, de functionele software van het primaire proces en de processimulatie worden gebaseerd op de installatie van de klant.

De bedienings- en visualisatieschermen geven een realistisch beeld van de werkelijke installatie, het enige verschil is de aanlevering van de gegevens van de installatie met de vereenvoudigingen in het dynamische model van de installatie.

Heeft u interesse voor de haalbaarheid van een trainingssimulator voor uw installatie?

Maak dan een vrijblijvende afspraak voor een kennismaking en/of eerste inventarisatie van uw proces. U kunt contact opnemen met een van onze specialisten op 074 – 851 56 66.

Back To Top