Ga naar hoofdinhoud

Een vrije vertaling van “Safety Requirement Specification” (SRS) is Veiligheidseisen Specificatie en omvat omschrijving op hoog niveau van de veiligheidsfuncties en de eisen die gesteld worden aan iedere benodigde veiligheidsfunctie. Het kan bijvoorbeeld de beschrijving omvatten “Meet de temperatuur in vat V-1202 en indien deze hoger is dan 60 °C, stop dan de pomp P-103 naar de reactor binnen 2 seconde met een Safety Integrity Level SIL-3”.

Deze beschrijving bevat alle essentiële basisinformatie om een veiligheidfunctie te ontwerpen:

 1. de locatie en functie van de sensoren en actuatoren gerelateerd aan een P&ID;
 2. het benodigde SIL niveau, bepaald uit een HAZOP/ZIL excercitie;
 3. de benodigde reactietijd, bepaald uit een HAZOP/ZIL excercitie.

Voor de veiligheidsfunctie kan nu een aantal keuzes gemaakt worden:

 • het benodigde SIL-niveau bepaalt de maximum PFD (“Probability of Failure on Demand”) voor de complete loop;
 • het benodigde SIL-niveau bepaalt ook de minimale SFF (“Safe Failure Fraction”) voor alle componenten in de complete loop;
 • indien een van de geselecteerde componenten niet voldoet aan de minimale SFF-eis kan het noodzakelijk zijn om voting toe te passen. Zo kunnen er bijvoorbeeld twee transmitters in een 1-uit-2 voting (1oo2) toegepast worden omdat een enkele transmitter een te lage SFF-waarde heeft en in de voting configuratie wel voldaan wordt aan het benodigde SIL-niveau.

Een complete specificatie voor een veiligheidssysteem omvat behalve het bovenstaande ook nog:

 • redundantie eisen, om de beschikbaarheid te verbeteren;
 • maintenance override functies;
 • communicatie met andere systemen;
 • eventuele voorkeur merken en modellen van de componenten, bijvoorbeeld de veiligheids PLC, voedingen, isolators, barriers, etc.;
 • paneel indeling eisen zoals bijvoorbeeld locatie, afmetingen, reservecapaciteit;
 • hardware eisen: ATEX-classificatie, te gebruiken materialen, draadkleuren;
 • gebruikersinterface: grafische schermen, filosofie over alarm afhandeling, knoppen en lampen.

Wij helpen graag met het opzetten van een SRS en alle andere ontwerp keuzes met betrekking tot een veiligheidssysteem.

Back To Top