Op verzoek van de reststoffenenergiecentrale Harlingen BV heeft Powerspex het aanvraagbestek voor het automatiseringsdeel geschreven.

 

De opdracht

Op basis van bovenstaande procesopzet is een automatiseringsspecificatie geschreven en aan de hand daarvan hebben de DCS-leveranciers aangeboden.
In onderstaand schema is de gewenste systeemconfiguratie weergegeven.

OMRIN1 OMRIN2

 

Resultaat

Op basis van het aanvraagbestek is door diverse DCS-leveranciers ingeschreven en heeft OMRIN de opdracht gegund aan de firma Siemens.
De afhandeling van het bestek is door het bouwteam als succesvol ervaren.