Ga naar hoofdinhoud

Het project

Op de Nuon-locatie Diemen staat een Hulp Warmte Centrale (HWC), bestaande uit 5 ketels die, naast de productie-eenheden DM33, DM34 en warmtebuffer, warmte leveren voor stadsverwarming. Deze ketels hebben ieder hun eigen besturing/beveiliging. Via een Remote I/O-cabinet worden deze op afstand gestart en gestopt vanuit het besturingssysteem van de productie-eenheid DM33 (ABB Procontrol P14/PBS30) en bediend/bewaakt vanaf de DM33-desk in de centrale regelwacht. De warmtedistributie wordt vanuit het WaWa-systeem bestuurd met behulp van Siemens redundante PCS7-controllers en bediend via het redundante PCS7-bediensysteem vanaf de WaWa-desk in de centrale regelwacht. Met de komst van de Flow Coördinator (FloCo, scope derden), die de flow door de HWC bepaalt, zal vanuit de Nuon-dispatch (handelsvloer) de inzet van de productie-eenheden en warmtebuffer automatisch bepaald worden. Omdat de HWC-aansturing via P14 loopt kan deze nu niet meegenomen worden in de FloCo, daar deze onderdeel is van de PCS7 besturing van de WaWa (PCS7).

 

De opdracht

De opdracht voor Powerspex is geweest om alle functionaliteit (I/O, functies en bediening-schermen) van de HWC die voorheen in P14 zat over te zetten naar PCS7 d.m.v. een nieuwe RIO-kast en een nieuwe redundante controller (Siemens S7-417H), zodat de ketels (automatisch) gestart en gestopt kunnen worden op basis van gevraagde flow vanuit de FloCo en bediend/bewaakt kunnen worden vanaf de WaWa-desk.

Daarnaast is er een overkoepelende besturing gemaakt om ketels automatisch te starten, te stoppen en in de overkoepelende regeling mee te laten regelen.

Onderdeel van de opdracht was ook het afkoppelen en ontmantelen van de bestaande ABB P14 RIO-besturing (zowel hardware- als software- matig).

 

Kennis Powerspex

  • PCS7
  • Proces-kennis van stadsverwarmingssystemen
  • Kennis van en ervaring met de bestaand automatisering voor de stadsverwarming (PCS7)

 

Resultaat

De ombouw heeft plaatsgevonden terwijl de HWC inbedrijf of beschikbaar was. Dit hield in dat de ketels één voor één overgezet zijn naar de nieuwe besturing. Dit is een zeer korte tijd bewerkstelligd. Na een korte inbedrijfstellingsperiode worden de ketels nu volledig automatisch bestuurd vanaf het PCS7-systeem, tot volledige tevredenheid van onze klant.

Back To Top