Het project betreft een biogasinstallatie, gebouwd in Waalwijk. De installatie heeft als doel het produceren van biomethaan (groen gas) uit verschillende afvalstromen zoals bermgras, plantaardig afval, flotatieslib en supermarktafval. De installatie bestaat uit een toevoer van vaste en vloeistoffen, vergister- installatie, scheider voor afvalwater en vaste stoffen, waterzuivering, warmteterugwinning, gasopwerking en biogas-analyse voor netlevering.

 

De opdracht

Met de start van dit nieuwbouwproject was de doorlooptijd al direct heel krap en moest alles uit de kast gehaald worden om de ambitieuze planning te halen. Om dit te realiseren is de installatie in 4 delen opgesplitst zodat alle onderdelen op tijd konden worden afgerond. Het eerste installatiedeel dat opgeleverd moest gaan worden was de vergistingsinstallatie met toevoer. Met het gereedkomen van deze stap kon de vergistingsinstallatie direct gevuld worden met digistaat zodat na een aantal weken gas voor de gasopwerking geproduceerd zou worden. In de tijd die benodigd is voor het op gang komen van het proces is eerst de afvalwaterscheider opgeleverd en daarna de waterzuivering om het afvalwater dat vrij komt te kunnen verwerken en het proces op gang te houden. Als laatste is de gasopwerking opgeleverd, met zijn eigen besturingspanelen en software om daarna direct het groene gas op het gasnet te kunnen leveren.

 

De werkzaamheden

• engineering en bouwen van de besturingspanelen en RIO-panelen voor de vergisterinstallatie;
• engineering en bouwen van de besturingspanelen voor de afvalwaterscheider;
• engineering en bouwen van de besturingspanelen voor de waterzuivering;
• engineering en bouwen van de besturingspanelen voor de gasopwerking inclusief 330kW frequentieregelaar;
• montage van kabelladders;
• trekken van alle veld- en voedingskabels;
• looptesten van de gehele installatie-
• software maken voor de verschillende onderdelen en het integreren van de software in de bestaande besturing. De overall-besturing was vanaf het begin actief op site, maar andere software-onderdelen moesten door de korte oplevertijd nog ontwikkeld worden op kantoor;
• speciale, op zichzelf staande software voor de gasopwerking, zodat deze unit als losse unit verkocht kan worden;
• een doorontwikkelingstraject en samenwerking met de klant om het eerste full scale gasopwerking beter te laten functioneren.

Door een bestaande langdurige relatie met HoSt is voor hun vergisterinstallatie een standaardpakket ontwikkeld in Proleit-software in samenhang met een Siemens PLC. Dit Proleit-softwarepakket maakt het voor de gebruikers mogelijk meer informatie uit de besturing te halen dan bij standaardpakketten, en is die informatie eventueel aan te passen mits dit is vrijgegeven.

 

Resultaat

Een project dat zeer snel tot een goed einde is gekomen maar ook nog zijn flexibiliteit heeft behouden door het project heen. Met behulp van RIO-panelen, Proleit-software en flexibele medewerkers hebben we tot het einde van het project aanpassingen kunnen verwerken.
Voor service- en onderhoudswerkzaamheden kunnen wij efficiënt ondersteuning aanbieden met hulp op afstand voor visualisatie en PLC-software.