Powerspex heeft een langdurige relatie met Twence; er worden door ons doorlopend werkzaamheden uitgevoerd bij Twence. Dit varieert van jaarlijks terugkerend onderhoud, service- en stopwerkzaamheden tot specifieke projecten. Zo hebben wij een belangrijke rol gehad in de bouw van de biomassa-installatie en de uitbreiding met lijn 3.

 

De opdracht

Na de bouw van lijn 1 en lijn 2 heeft Powerspex alle bestaande P&ID´s as built gemaakt en diverse nieuwe P&ID’s gemaakt van systemen die niet in kaart waren gebracht. Momenteel beheren wij de P&ID’s, inclusief de elektrische pakketten (E-plan) van diverse hulpsystemen (branders, cleaning system etc.) die ook door ons as built gemaakt zijn en beheerd worden; bij aanpassingen en aanvullingen worden deze door ons op het P&ID verwerkt.

Voor onderhouds- en stopwerkzaamheden is door ons een instrumentatieonderhoud en –kalibratie systeem opgezet. Hiermee worden jaarlijks de stops voorbereid, er worden werkpakketten gemaakt en alle kalibratiewerkzaamheden worden verzameld en de geschiedenis hiervan wordt vastgelegd.

Tijdens de bouw van lijn 3 heeft Powerspex de bouwcoördinatie voor E&I verricht. Twee medewerkers hebben gedurende het gehele traject ca. 2 jaar de begeleiding voor montage en automatisering verzorgd. Op deze manier was Powerspex de intermediair tussen de Lot leveranciers en automatiseerder Siemens. Alle regelschema’s, logica-schema’s, beschrijvingen en overige voorstellen voor de automatisering werden beoordeeld en vervolgens besproken met de diverse partijen. Tijdens de FAT, het testen en de koude en warme inbedrijfstelling is alle functionaliteit getest en in bedrijf gesteld. Powerspex heeft de afnamen en de restpuntenafhandeling begeleid.

Voor de montage-technische begeleiding heeft een medewerker van Powerspex de coördinatie en contractbewaking verricht.

Voor de biomassa-installatie die net voor lijn 3 gebouwd is hebben wij ook de montage-technische en automatiseringscoördinatie verricht. Tevens hebben wij hier de detail-engineering voor een groot deel van de bekabeling uitgevoerd. Twee van onze detail-engineers hebben op de bouw samen met de leverancier voor de bekabeling op detail aansturing verricht aan groepjes monteurs.

 

Combi-vergister

De combi-vergister is een pilot en is gericht op het vergisten van organisch restmateriaal in een hoofd- en een navergister-combinatie (natte vergistingslijn). In dit project zijn we vanaf het begin betrokken geweest voor de engineering van deze elektrische installatie en assistentie bij het uitzoeken van de instrumentatie. De besturingspanelen zijn direct in een container gebouw naast onze werkplaats en de software in eigen huis. Nadat de panelen en software afgenomen waren zijn we begonnen met het bekabelen op site om daarna de gehele installatie I/O te testen en opleveren.

 

Resultaat

Het resultaat is dat Twence in Powerspex een partner heeft die goed is ingewerkt op haar installatie. Voor service- en onderhoudswerkzaamheden kunnen wij zeer snel en efficiënt hulp bieden. Daarnaast kunnen wij snel inspelen en helpen met allerhande verzoeken van Twence voor optimalisering, wijzigingen en het verzorgen van de as built. Voorbeelden van de laatste jaren zijn wijzigen warmte-inbreng DeNOx (branders verwijderen), warmwaterkoppeling/levering naar derden.