Project

Het project “Amer Heat Solutions” heeft als doel de warmtelevering aan het Amer stadverwarmingsnet veilig te stellen. In de oude situatie verzorgden de energiecentrales Amer 8 en Amer 9 het grootste deel van de warmtelevering aan het stadverwarmingsnet. Doordat besloten is om Amer 8 uit bedrijf te halen is een nieuwe back-up installatie gebouwd. Deze back-up installatie bestaat uit 4 warmwaterketels van 40MW thermisch vermogen, die een groot deel van de warmtelevering kunnen overnemen wanneer Amer 9 stilvalt. Daarnaast kunnen de ketels ook als aanvullend vermogen ingezet worden op momenten dat Amer 9 de warmtevraag van de stad niet volledig kan dekken.

 

Resultaat

Voor de warmwaterketels is voor elke ketel een besturings- en MCC-paneel ontworpen en gebouwd die de aansturing en regelingen verzorgen voor de ketels. Hierbij is gebruik gemaakt van een Siemens S7-315 PLC, een branderautomaat en een HMI touch panel ter visualisatie. Naast de besturing per ketel is er ook een algemene besturing gerealiseerd. De algemene besturing bestaat uit een flowregeling om, als meerdere ketels tegelijk in bedrijf zijn, te bepalen wanneer en welke ketels gestart, gestopt, warm of hot-stand-by gezet mogen worden.

Voor lokale bediening van de ketels zijn 3 operator-workstations geplaatst op het ketelhuis. Om het ketelhuis ook onbemand te bedienen is een netwerkcommunicatie gerealiseerd met het Alstom SCADA-systeem in Eindhoven. Hierdoor is het mogelijk om de ketels ook vanaf de centrale wacht te bedienen.