skip to Main Content

HoSt Wabico Waalwijk

Het project betreft een biogasinstallatie, gebouwd in Waalwijk. De installatie heeft als doel het produceren van biomethaan (groen gas) uit verschillende…

Sembcorp Utilities

Sembcorp Utilities UK, Wilton Island, voor vier hulpstoomketels met ontgasser en vijf voedingswaterpompen inclusief alle hulpinstallaties zoals compressor, luchtdrogers, dosing…

OMRIN

Op verzoek van de reststoffenenergiecentrale Harlingen BV heeft Powerspex het aanvraagbestek voor het automatiseringsdeel geschreven.   De opdracht Op basis…

Eneco WaWa (voorheen NUON WaWa)

NV NUON Energy heeft de vernieuwing van de besturingssystemen voor warmtetransport, warmteoverdrachtstations (WOS) en hulpwarmtecentrales (HWC) ten behoeve van de…

Enecogen

De firma NEM Leiden heeft van de firma Siemens twee grote 3-druks met reheat afgassenketels in opdracht, met Enecogen als…

Carsid Charleroi

  Carsid is als gevolg van hun staalproductie producent van hoogovengas en dit gas zal in een ketel onder hoge…

Nieuwbouw & renovatie VU Amsterdam

Het vernieuwen van het meet-, regel, besturings- en automatiseringssysteem van de warmtekrachtinstallatie (STEG), in samenwerking met en in opdracht van…

HoSt Twence

  Powerspex heeft een langdurige relatie met Twence; er worden door ons doorlopend werkzaamheden uitgevoerd bij Twence. Dit varieert van jaarlijks…

Back To Top