Ga naar hoofdinhoud

1. Inhoud
Deze website wordt beheerd door Powerspex Instrumentation B.V. (hierna te noemen Powerspex).

Wij waarderen uw bezoek aan onze site en verwelkomen uw interesse in ons bedrijf, producten en diensten. Powerspex erkent het belang van uw privacy.

Wanneer u deze website bezoekt, kan Powerspex persoonsgegevens over u verzamelen, hetzij rechtstreeks (wanneer u wordt gevraagd de gegevens te verstrekken) of indirect, zoals hierna wordt uitgelegd. Powerspex zal echter alleen gebruik maken van deze persoonsgegevens in overeenstemming met de verwerkingsdoeleinden uiteengezet in deze privacy verklaring en ziet het belang van een juiste beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring beschrijft de verwerkingsdoeleinden van de gegevensverwerking van Powerspex met betrekking tot deze website, het gebruik van cookies en uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Houdt u er rekening mee dat deze privacy verklaring alleen geldt voor de Powerspex-website: deze privacy verklaring strekt zich niet uit tot de links van websites van derden die mogelijk op de Powerspex-website staan.

2. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is Powerspex Instrumentation B.V., statutair gevestigd te Hengelo, bezoekadres Aquamarijnstraat 5, 7554 NM Hengelo, Nederland.

3. Locatie van de gegevensverwerking
De gegevensverwerking van de website geschiedt op servers van HostingMachine. De servers staan in Nederland en zijn onderworpen aan de Nederlandse wet en regelgeving.

4. Technische informatie
Wanneer u onze site bezoekt, registreren en analyseren onze webservers automatisch uw technische toegangsgegevens, zoals het IP-adres van uw internet serviceprovider, informatie over de internet browser die u gebruikt, webpagina’s die u bezocht, de website van waaruit u ons bezoekt, met inbegrip van de datum, tijd en de lengte van elk bezoek. Deze informatie wordt automatisch verzameld door het systeem en de softwareprocedures onderliggend aan de werking van deze website en vereist geen actie van uw kant. Deze gegevens bevatten echter geen persoonlijke gegevens en zijn niet herleidbaar tot een natuurlijk persoon. Wel stellen deze gegevens ons in staat om inzicht te verkrijgen welke klanten onze site bezoeken, hoe vaak ze de website bezoeken, en welke delen van de website ze het vaakst bezoeken. We analyseren deze gegevens voor trends en statistieken, we gebruiken ze uitsluitend om ons te helpen beter te begrijpen hoe onze site wordt gebruikt, om de interesse waarde en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren en om eventuele technische problemen zo snel mogelijk op te sporen en te verhelpen.

In het algemeen kunt u onze site bezoeken zonder dat er persoonsgegevens nodig zijn. Binnen de website zijn er ook delen die wel specifieke (persoons-)gegevens vereisen om bepaalde functionaliteit te kunnen bieden. Deze functionaliteiten kunnen niet beschikbaar zijn voor degenen die ervoor kiezen om de gevraagde informatie niet te onthullen. Het invoeren van uw persoonsgegevens is geheel vrijwillig.

Wij verzamelen en registreren dit soort gegevens alleen voor zakelijke doeleinden, het beantwoorden van uw vragen, toegang tot speciale informatie, u te informeren over producten en diensten die van belang kunnen zijn voor u of uw bedrijf, voor het versturen van extra informatie (bijvoorbeeld, mailing brochures of nieuwsbrieven) op voorwaarde dat u zich heeft aangemeld om dergelijke diensten te ontvangen, daarnaast gebruiken we de informatie voor de web statistieken.

Door het invullen van uw gegevens stemt u in met het gebruik van deze informatie zoals uiteengezet in deze privacy verklaring.

5. Verzameling van persoonsgegevens via de website
Afgezien van het feit dat we gegevens ontvangen via cookies, verzamelen we ook gegevens van u op het moment dat u deze achter laat op onze website (via het contactformulier).

Wij doen er alles aan om met een minimum aan persoonsgegevens u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het beantwoorden van uw vragen, om de service te kunnen blijven leveren zoals u die van ons gewend bent en het uitvoeren van activiteiten gericht op het vergroten van ons klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

6. Bijzondere persoonsgegevens
Powerspex verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens over politieke gezindheid, religieuze overtuigingen, ras of gegevens over gezondheid of seksleven) via deze site.

7. Verwerking
Uw persoonlijke gegevens zullen handmatig en/of door geautomatiseerde systemen worden verwerkt die veiligheid en vertrouwelijkheid waarborgen, volgens logica die strikt met de bovengenoemde doeleinden zijn verbonden.

8. Bewaartermijnen
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen en de categorieën waaronder de persoonsgegevens vallen.

9. Cookie verklaring
Cookies kunnen worden geplaatst door Powerspex zelf of door andere partijen met wie Powerspex werkt op de website. U kunt de cookies weigeren via uw browser zodat u geen cookies ontvangt tijdens uw bezoek aan de website.

10. Beveiliging
Powerspex doet haar best om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen. Powerspex draagt zorg voor de beveiliging middels passende technische en organisatorische maatregelen op de door u verstrekte gegevens rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsmede de aard, de omvang, de context, de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Indien Powerspex als verwerkinsgverantwoordelijke gebruik maakt van verwerkers dan zal Powerspex vooraf aan de verwerking een verwerkingsovereenkomst met deze partijen afsluiten. Hierbij zullen tenminste dezelfde of zwaardere beveiligingsmaatregelen gelden als dat deze gegevens binnen Powerspex verwerkt zouden worden.

11. Rechten van de betrokkene
U kunt de informatie die wij over u verwerken controleren door ons te mailen via onderstaand e-mailadres. Mochten hier onvolkomenheden in staan dan zullen wij de gegevens onmiddellijk verwijderen of verbeteren.

Als zgn. betrokkene heeft u meerdere rechten zoals hieronder vermeld.

·      Recht van Toegang; Als betrokkene heeft u het recht om van Powerspex de gegevens verkrijgen die wij over u verwerken.
·      Recht op rectificatie;
·      Recht op uitwissing (“recht om vergeten te worden”);
·      Recht op beperking van de verwerking;
·      Recht op gegevensportabiliteit;
·      Recht op beperking van de verwerking;
·      Kennisgevingsverplichting betreffende rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of beperking van de verwerking;
·      Recht op bezwaar;
·      Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering.
Wilt u  gebruik maken van een van de bovenstaande rechten dan kunt u een e-mail sturen naar Powerspex (mail@powersepex.nl).

12. Communicatie van persoonsgegevens
Met betrekking tot de hierboven vermelde doeleinden kunnen verzamelde gegevens alleen worden meegedeeld aan gecontroleerde of gelieerde vennootschappen van Powerspex, banken of financiële instellingen, dienstverlenende bedrijven, consultants, aannemers en aan de wettelijke autoriteiten, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw persoonsgegevens zullen niet verder verspreid worden. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor de werknemers of derden die uitdrukkelijk door de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zijn aangesteld als gegevensverwerker en de personen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van gegevens.

Wij zullen geen informatie over u aan/met derden verstrekken, verkopen, ruilen of verhandelen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, en bovenal zullen wij deze gegevens niet aan commerciële gebruikers verkopen of beschikbaar stellen in welke enige andere vorm dan ook.

13. Vermoeden van een datalek
Indien er sprake is van een (vermoedelijk) datalek, verzoeken wij u dit onmiddellijk te melden aan Powerspex via onderstaande adresgegevens.

E-mail: mail@powerspex.nl
Reguliere post: Powerspex Instrumentation B.V., Aquamarijnstraat 5, 7554 NM Hengelo, Nederland.

14. Uw contactpersoon voor gegevensbescherming
Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring of onze gegevensverwerkingsactiviteiten, aanbevelingen of klachten hebben met betrekking tot de bescherming en privacy van uw persoonsgegevens, of wilt u gebruik maken van uw genoemde rechten, neem dan contact met ons op.

E-mail: mail@powerspex.nl
Reguliere post: Powerspex Instrumentation B.V., Aquamarijnstraat 5, 7554 NM Hengelo, Nederland.

15. Amendementen
Powerspex behoudt zich het recht voor om secties van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring van tijd tot tijd voor eventuele wijzigingen.

Back To Top