Ga naar hoofdinhoud
Lg_PowerBrix_Corporate_by_Powerspex_RGB

Toekomstbestendig door simulatie

Doorgrond en optimaliseer bestaande installaties. Verzorg integraal procesontwerp en ondervind hoe kennis toegepast, ontwikkeld en geborgd wordt door simulatie. Visie op de toekomst.

Proceszekerheid en -optimalisatie realiseren door inzicht in bestaande installaties en visie op nieuwe projecten: Powerbrix®-simulaties. Powerbrix® stelt ons in staat om een proces exact na te bootsen tot een digital twin. Real time inzicht in performance en dynamiek. Hierin zijn alle natuurkundige wetten meegenomen waardoor de simulaties nauwkeurige resultaten laten zien.

Proces zekerheid en
optimalisatie door simulatie

Dankzij de integratie van proces, asset keuzes, regelingen en besturing is Powerbrix® dé ideale toepassing voor het nabootsen van bestaande installaties, een digital twin. Dit is direct van grote waarde bij training van operators en opleiding van toekomstige specialisten. De kracht van simulatie tijdens het ontwerpproces van nieuwe installaties is ook weergaloos: engineered reality. Daarnaast als trainingstool voor operators, onderhoudspersoneel en asset management.

Digital Twin

Bestaande installaties worden gesimuleerd op basis van specificaties, processchema’s en besturingsdata. Dit biedt inzicht in de werking van de installatie, verklaart gedrag en geeft bewustzijn. Complexe interacties worden inzichtelijk. Vind simulerend de toekomstbestendige configuratie en besturing, en realiseer energiebesparing, proceszekerheid en kennisopbouw: a friend for life.

Engineered reality

Nieuwe installaties en processen kunnen simulerend worden ontworpen. Van idee naar proof of concept. De simulatie geeft de engineer én stakeholders inzicht, engineered reality. Steeds verder in detail wordt de installatie integraal ontworpen bestaande uit proces-, werktuigbouw- en besturingstechniek. Het ontwerpproces wordt verkort en kennis wordt geborgd. Werk toe naar een as-built-simulatie, de digital twin.

Training en Opleiding

Simulatie geeft een digitale weergave van de integrale werking van installaties. Praktijkkennis en ervaring opdoen, en risicoloos alles proberen en leren. Doorgrond processen en leg verbanden. Technische vakken kunnen in simulaties tot leven worden gewekt. Professionals kunnen hun vak en de eigen installatie beter leren kennen en toekomstige specialisten maken al veel eerder vlieguren en combineren dit makkelijker met de theorie. Simulatie maakt techniek trending!

Realistische
simulaties

Powerbrix zijn simulatie producten en diensten waarmee procesinstallaties, groot en klein, multidisciplinair kunnen worden samengesteld. Alle samenhang en afhankelijkheden van de disciplines proces, werktuigbouwkunde, elektra en besturing grijpen in elkaar en wordt getoond in een overzichtelijke visuele weergave.

Marktmodules

Powerbrix® is marktgericht en levert simulatieproducten en -diensten die ontwikkeld zijn voor markten en haar eigenschappen en toepassingen. Herkenbaarheid, focus en daardoor toegevoegde waarde.

Waterketen
Afval energie centrales
Warmenetten
Turbines

Neem contact op

Wilt u meer weten over deze innovatieve simulatie software, neem dan contact met ons op!

Back To Top