Ga naar hoofdinhoud

Door onze jarenlange ervaring en ons specialisme op het gebied van procesautomatisering verrichten wij veelvuldig de basis engineering.

Wij ondersteunen klanten hierbij in elk stadium van het project, van haalbaarheidsstudie tot functioneel ontwerp, en zijn hiertoe in staat omdat elk hiervoor vereist specialisme binnen Powerspex aanwezig is. Hier is voor een goed advies basiskennis nodig van wet- en regelgeving, projectervaring, proceskennis, kennis van normen en specificaties, systeemkennis, praktische kennis van montage, testen en inbedrijfstelling, lokale eisen en relaties met leveranciers die het project mede kunnen verwezenlijken.

Meer weten over:

De expertise van Powerspex wordt vaak ingezet voor verschillende studies. Een aantal voorbeelden van studies die wij hebben uitgevoerd of waaraan wij momenteel werken:

NUON warmtewacht Utrecht: het optimaliseren van de productie-eenheden voor de stadsverwarming in Utrecht en Almere, om te komen tot een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering.

AVR Duiven: verbetering van de turbine-aftapregeling om te voorkomen dat de lagedruk turbine te weinig koeling krijgt en toch nog stabiel bedreven kan worden. Deze studie wordt uitgevoerd met ons simulatieplatform.

AEB Amsterdam: onderzoek naar de oorzaak van de brand die heeft plaatsgevonden in de E-ruimte van de verbrandingslijnen 21 en 22.

Aviko Steenderen: haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden van het verstoken van biogas op een van de ketels.

DSM Geleen: optimaliseren brandstof-/luchtregeling van een direct gestookte ketel. De ketel tripte regelmatig op Lambda-verhouding.

Suikerunie Vierverlaten: studie naar de optimale inzet van de energie-installatie en de inzet van de diverse procesinstallaties. Studie is uitgevoerd met ons eigen simulatieplatform.

Omdat wij dagelijks tijdens de uitvoering van onze projecten geconfronteerd worden met nieuwe eisen, regelgeving, stand der techniek, bestekken en omdat wij kunnen putten uit vele voorbeelden, zijn wij in staat aanbestedingsbestekken te maken die aan alle eisen voldoen. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van al onze technische en commerciële standaarden die in de afgelopen 20 jaar zijn opgesteld. Voorbeelden van uitbestedingsbestekken die wij gemaakt hebben zijn:

Vuilverbrandingsinstallatie Omrin: Powerspex heeft hiervoor het aanbestedingsbestek geschreven voor de automatisering, de instrumentatie, de montage en inbedrijfstelling. In eerste instantie zijn de Europese aanbestedingscriteria en de projectomschrijving uitgewerkt, waarna vervolgens in nauwe samenwerking met een elektro-, proces-, mechanisch- en de civiel engineer het technische en commerciële bestek is uitgewerkt en in de markt gezet. De installatie draait inmiddels enkele jaren en de automatisering is gegund aan Siemens.

Stadsverwarming Purmerend: aanbestedingsbestek voor de automatisering van de stadsverwarmingsinstallatie, bestaande uit diverse energieproductie-eenheden. Het automatiseringsconcept is hierbij in de basis door ons uitgewerkt, de regelingen en besturingen zijn voor aanbesteding getest via ons simulatieplatform.

NEM Hengelo / Zoeterwoude: in de afgelopen jaren zijn diverse aanbestedingsbestekken voor automatisering, instrumentatie en montage technisch door ons uitgewerkt; voorbeelden hiervan zijn energiecentrales in Turkije, Portugal, Egypte, Oman en Canada.

Enkele jaren geleden is een SIL-analyse onderdeel geworden van de machinerichtlijn, en in de energietechniek worden wij vanaf de negentiger jaren al geconfronteerd met SIL-analyses, HAZOP-studies en risicoanalyses. De afgelopen jaren hebben wij onze expertise dan ook goed kunnen inzetten in de groeiende vraag naar hulp bij deze studies.

Wij kunnen voor u het complete traject verzorgen van de HAZOP, het uitzetten en opvolgen van de hieruit voortkomende actiepunten, de risicoanalyse, SIL-classificatie tot SIL-verificatie. HAZOP-studies die wij recent voor verschillende klanten voor nieuwbouwprojecten hebben uitgevoerd zijn:

Campina Borculo -Pyrolyseketel; ADM Europoort– twee gasturbine afgassenketelinstallaties; HKB/Dalkia Amercentrale stadswarmtelevering Amer– vier nieuwe warmwaterketels; Elementis Delden– compleet ketelhuis, VU Amsterdam Wolter & Dros – nieuw ketelhuis; Parenco Renkum– uitbreiding stoomsysteem.

Powerspex ontwikkelt zelf software, en het komt ook regelmatig voor dat een klant zijn huisleverancier wil inzetten voor programmering van het automatiseringssysteem. Het functionele ontwerp wordt dan vaak door ons uitgewerkt. Hierbij maken wij gebruik van ons simulatieplatform zodat de basis van de regelingen en besturingen vòòr inzet getest kan worden en waardoor de kwaliteit van de software enorm toeneemt. Tevens ervaren wij dat, wanneer de werking via het simulatieplatform wordt getoond aan de software engineer, “een half woord genoeg is“: de werking en wens is hierdoor vaak direct helder en duidelijk voor de implementatie daarvan.

Voor de NEM maken wij jaarlijks diverse functionele ontwerppakketten voor de automatisering van energie-installaties. Onze voorkeur gaat bij dit soort projecten uit naar het vooraf en tijdens de uitwerking van het ontwerp betrekken van de software engineer, en vooral in het begin samen af te stemmen en de eerste typical samen te testen. Soms is dit niet mogelijk omdat het functioneel ontwerp onderdeel is van het uitbestedingspakket.

Recent hebben wij functionele ontwerp specificaties gemaakt voor:

Stork Thermeq – logica en regeling van een branderinstallatie Shell Dubai; NEM USA – logica en regeling voor 250 MW HSRG met bijstook; NUON warmtewacht Utrecht – compleet technisch bestek voor de regeling en besturingen van alle productie-eenheden die warmte kunnen leveren op het stadsverwarmingsnet Utrecht, ca. 50 eenheden. Dit functioneel ontwerp is gemaakt met ons simulatieplatform waardoor het beschikbare ontwerp verregaand is geoptimaliseerd en aangepast.

Back To Top