Ga naar hoofdinhoud

Een Emergency Shutdown (ESD)-systeem is een veiligheidssysteem dat een complete fabriek of proces insluit. Gecombineerd met een Emergency Depressurisation (EDP)-systeem wordt ervoor gezorgd dat alle procesdelen op een gecontroleerde en veilige manier drukloos gemaakt worden door de processtoffen (bijv. gas of olie) naar een fakkel te leiden.

Een ESD-systeem is een belangrijk onderdeel in het voorkomen de escalatie van een onveilige conditie naar een ongeluk:

  • door het insluiten van een proces stopt het de opbouw van druk;
  • door het afschakelen van elektrische vermogens voorkomt het ontsteking van gelekte en ontvlambare koolwaterstoffen;
  • door het inblokken van belangrijke procesleidingen op strategische locaties verkleint het systeem de hoeveelheid processtof die naar een fakkel geleid wordt;
  • door het drukloos maken van het proces (EDP) beschermt het leidingwerk tegen breuk;
  • door processtoffen naar de fakkel te leiden (EDP) voorkomt het ongecontroleerd vrijkomen van koolwaterstoffen en het bevriezen van ontluchtingsleidingen (relief lines);
  • door het starten van een dieselbluspomp (offshore) verkort het de tijd van red- en bluswerkzaamheden.

Een ESD kan geactiveerd worden door transmitters (bijvoorbeeld “hogedruk trip”), schakelaars, lokale drukknoppen of drukknoppen in een centrale controlekamer. Verschillende niveau’s van ESD (zoals een lokale ESD, Unit ESD, Plant ESD, Plant EDP) worden onderscheiden afhankelijk van de eisen.

Het is duidelijk dat een ESD-actie een grote impact heeft op de proces stabiliteit en wordt daarom alleen gebruikt als een laatste redmiddel. Wanneer toch nodig, staat de goede werking en daarmee betrouwbaarheid van het systeem voorop. Deze systemen moeten daarom naast veilig (safe) ook zeer beschikbaar (available) zijn. Met andere woorden, zowel de “Probability of Failure on Demand” (PFD) alsook de “Probability of failure to Safety” (PFS) moeten zo laag als mogelijk zijn.

Graag gespreken wij uw wensen en eisen voor ESD/EDP-systeem evenals iedere ontwerpoverweging welke u heeft. Wij berekenen PFD- en PFS-waarden voor alternatieve ontwerpen. We kunnen automatische test sequenties meenemen en een jaarlijkse kleptest (valve stroke test) vastleggen in verband met regelgeving. We maken communicatie met andere systemen mogelijk op een dusdanige manier dat de integriteit van het ESD-systeem niet beïnvloed wordt. En uiteraard bespreken wij uw Cause & Effect (C&E) diagram in detail en zijn we een discussiepartner voor HAZOP’s  en vergelijkbare veiligheids excercities.

Back To Top